• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/muhsindemirtas
  • https://plus.google.com/u/0/+MuhsinDemirtaşDuaFM/posts
  • https://twitter.com/MuhsinDemirtas
Trabzon Tel Çit
Hava Durumu
Anlık
Yarın
24° 30° 20°

Katl

Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlden Nehy
Ravi : Said İbnu`l-As
Hadis : Said İbnu`l-As (ra) hazretleri İbnu Ömer (ra)`den naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`min, haram kana bulaşmadıkça dininde genişlik içindedir." Said İbnu`l-As der ki: "İbnu Ömer (ra) (Resulullah`ın sözünden sonra şunu) söylediler: "Kişi, nefsini bulaştırdığı taktirde, kurtuluşu olmayan çok ciddi amellerden biri, haksız yere haram kan dökmesidir."
HadisNo : 4922
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlden Nehy
Ravi : Muaviye İbnu Ebi Süfyan
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her günahı Allah`ın mağfiret buyurması muhtemeldir. Ancak bilerek mü`mini öldüren veya kafir olarak ölen kimse hariç..."
HadisNo : 4923
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlden Nehy
Ravi : Büreyde
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`minin öldürülmesi, Allah katında dünyanın zevalinden daha büyük (bir hadise)dir."
HadisNo : 4924
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlden Nehy
Ravi : Ebu`l-Hakem el-Beceli
Hadis : Ebu Hüreyre ve Ebu Said (ra)`i dinledim. Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini müzakere ediyorlardı: "Eğer sema ve arz ehli bir mü`minin kanını (haksız yere dökmede) iştirak etselerdi, Allah her ikisini birden cehenneme atardı."
HadisNo : 4925
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlden Nehy
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "İman, ihanetle öldürmeye bağdır, mü`min ihanet suretiyle öldürülmez."
HadisNo : 4926
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlden Nehy
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki; "Yeryüzünde haksız yere öldürülen bir insan yoktur ki katilin günahından bir misli Hz. Adem`in ilk oğluna (Kabil`e) gitmemiş olsun. Çünkü o, haksız öldürme yolunu ilk açandır."
HadisNo : 4927
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlden Nehy
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Kıyamet günü) bir adam bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve: "Ey Rabbim! Bu, beni öldürdü!" der. Aziz ve celil olan Allah da: "Onu niye öldürdün?" diye sorar. Adam: "İzzet senin için olsun diye öldürdüm!" der. Rab Teala: "İzzet benim içindir!" buyurur. Bir başka adam da bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve: "Ey Rabbim! Bu, beni öldürdü!" der. Aziz ve Celil olan Allah: "Onu niye öldürdün?" diye sorar. Adam: "İzzet falancanın olsun diye öldürdüm!" der. Rab Teala: "İzzet falancanın değildir!" buyurur. Adam (öbürünün) günahıyla döner."
HadisNo : 4928
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlden Nehy
Ravi : Mikdad İbnu`l-Esved
Hadis : Anlattığına göre şöyle demiştir: "Ey Allah`ın Resulü! Ben küffardan bir adama rastlasam ve aramızda mukatele çıksa. O kılıcıyla vurup elimin birini kesip atsa. Sonra adam (sıkışıp) bana karşı bir ağaca sığınsa ve: "Allah için Müslüman oldum!" dese, bu sözünden sonra ben onu öldürebilir miyim?" Resulullah (sav): "Hayır! Sakın onu öldürme" buyurdu. Ben ısrar ettim: "Ama ey Allah`ın Resulü! O benim bir elimi kesti ve sonra Müslüman olduğunu söyledi" dedim. Resulullah (sav): "Hayır! Sakın onu öldürme, eğer öldürürsen, o adam, sen onu öldürmezden önceki senin makamındadır ve sen de, onun söylediği kelimeyi söylemezden önceki durumunda olursun!" buyurdular."
HadisNo : 4929
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlden Nehy
Ravi : Harise İbnu Mudarrib
Hadis : Resulullah (sav), Furat İbnu Hayyan`ın öldürülmesini emretti. Bu adam Ebu Süfyan`ın casusu ve aynı zamanda Ensar`dan bir zatın halifi (müttefiki) idi. Derken o, Ensar`dan müteşekkil bir halkaya uğradı ve: "Ben Müslümanım!" dedi. Bunun üzerine: "Ey Allah`ın Resulü! Furat İbnu Hayyan "Ben Müslümanım" diyor!" denildi. Resulullah (sav) da: "Sizden bir kısım erkekler var. Kendilerini (dilleriyle itiraf ettikleri) imanlarına havale ediyor (söylediklerini tasdik ediyor)uz. İşte onlardan biri de Furat İbnu Hayyan`dır" buyurdular.
HadisNo : 4930
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlin Mübah Olduğu Yerler
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah`tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah`ın Resulü bulunduğuma şehadet eden kimsenin kanı, üç hal dışında helal değildir: Zina yapan dul. Cana can kısas. Dinden çıkıp cemaatten ayrılan."
HadisNo : 4931
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlin Mübah Olduğu Yerler
Ravi : Muharik
Hadis : Resulullah (sav)`a bir adam gelerek: "Ey Allah`ın Resulü! Bir adam gelip malımı almaya kalkarsa (ne yapayım)?" dedi. "Ona Allah`ı hatırlat!" cevabını verdi. Adam tekrar: "Hatırlamazsa ne yapayım?)" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Etrafındaki Müslümanlardan yardım talep et!" buyurdu. Adam: "Etrafımda hiç Müslüman yoksa ne yapayım?" dedi. "Öyleyse sultandan yardım iste!" buyurdu. Adam: "Sultan benden uzaksa?" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Bir ahiret şehidi oluncaya veya malını koruyuncaya kadar malın için mücadele et!" buyurdular.
HadisNo : 4932
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlin Mübah Olduğu Yerler
Ravi : Cündüb
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sihirbaza tatbik edilecek hadd cezası kılıçla vurmaktır."
HadisNo : 4933
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Katlin Mübah Olduğu Yerler
Ravi : Abdurrahman İbnu Sa`d İbnu Zürare
Hadis : Anlattığına göre, kendisine, Resulullah (sav)`ın zevcelerinden Hz. Hafsa (ra)`nın müdebber kıldığı bir cariyesi, kendisine sihir yaptığı için, sihri sebebiyle öldürmüştür.
HadisNo : 4934
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Kendini Öldürenin Hükmü
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o cehennemlik olur. Orada ebedi olarak kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse, cehennem ateşinin içinde elinde zehir olduğu halde ebedi olarak ondan içer. Kim de kendisine demir saplayarak intihar ederse, cehennemde ebedi olarak o demiri karnına saplar."
HadisNo : 4935
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Kendini Öldürenin Hükmü
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) ile birlikte Hayber Gazvesi`nde hazır bulunduk. Müslüman olduğunu söyleyen bir adam için de, Efendimiz: "Bu, ateş ekimdendir!" buyurdular. Savaş başlayınca çok şiddetli şekilde savaştı ve yara aldı. Ashabtan bazısı: "Ey Allah`ın Resulü dedi, az önce ateş ehlinden dediğiniz kimse, çok şiddetli şekilde kahramanca savaşta ve de öldü!" dediler. Resulullah (sav), yine: "Cehenneme (gitmiştir)" buyurdular. Bu cevap üzerine Müslümanlardan bazıları nerdeyse şüpheye düşecekti. Askerler bu halde iken, (sav)`a: "O asker henüz ölmemiş, ancak ağır şekilde yaralanmış!" dediler. Gece olunca, adam yaraya dayanamadı. Kılıncının keskin tarafını alıp üzerine yüklendi ve intihar etti. Durum Aleyhisalatu vesselam`a haber verildi. Bunun üzerine: "Allahu ekber!" buyurdular ve devam ettiler: "Şehadet ederim ki, ben Allah`ın kulu ve Resulüyüm!" Sonra Hz. Bilal (ra)`e halk içinde şöyle ilan etmesini emrettiler: "Cennete sadece Müslüman nefisler girecek. Şurası muhakak ki, (İslam`ın lehine olan ameller kişinin imanına delil değildir), Allah bu dini, facir bir kimse ile de güçlendirir."
HadisNo : 4936
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Kendini Öldürenin Hükmü
Ravi : Cabir İbnu Semüre
Hadis : Resulullah (sav)`a, intihar eden bir kimse haber verilmişti, "Ben üzerine namaz kılmıyorum!" buyurdular."
HadisNo : 4937
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hayvanlardan beş tanesi vardır ki bunların herbiri fasihtir (zararlıdır). Harem bölgesinde olsun, Hill (denen Harem dışı) bölgesinde olsun bunlar öldürülür: Karga, çaylak, akrep, sıçan, kelb-i akur (yırtıcılar)." [Müslim`in bir rivayetinde Hz. Aişe şöyle demiştir: "Resulullah (sav) beş fasığın hill`de ve Harem`de öldürülmesini emretti." Ebu Davud, Ebu Hüreyre (ra)`den kaydettiği bir rivayetinde, karga yerine "yılan" demiştir.]
HadisNo : 4938
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) ile birlikte Mina`da iken, Velmürselat suresi nazil oldu. Aleyhissalatu vesselam onu okuyordu. Ben onu, kendi ağızlarından öğrendim. Mübarek ağızları henüz surenin rutubetini taşırken, üzerimize bir yılan sıçradı. Aleyhissalatu vesselam: "Öldürün şunu!" buyurdular. Hemen öldürmek üzere atıldık. Fakat yılan önce davranıp kaçtı. Aleyhissalatu vesselam: "Şerrinden korundu, tıpkı siz de onun şerrinden korunduğunuz gibi!" buyurdular.
HadisNo : 4939
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav)`ı minber üzerinde şöyle söylerken dinledim: "Yılanları öldürün. İki çizgili ve ebteri (engerek) de öldürün. Çünkü bunlar, gözleri kapar (kör eder) ve hamilelerde düşük yaparlar." Abdullah İbnu Ömer (ra) der ki: "(Bir gün) ben öldürmek için bir yılan kovalarken, Ebu Lübabe (ra) bana: "Öldürme onu!" diye nida etti. "Resulullah (sav) yılanların öldürülmelerini emir buyurdular!" dedim. O: "Ama daha sonra ev yılanlarının öldürülmelerini yasakladı!" dedi. Bunlar (ömürleri uzun olduğu için) avamir denen ev yılanları idi.
HadisNo : 4940
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : Ebu `l-Müseyyeb
Hadis : (Bir gün) Ebu Said (ra)`in yanına girmiştim, namaz kılıyor buldum. Onu beklemek üzere oturdum. Derken evin bir köşesinde tavanı örten hurma dalları arasında bir kıpırtı gördüm. Oraya bakınca bir yılan olduğunu gördüm. Öldürmek üzere atıldım. Ebu Said oturmam için işaret etti. Tekrar yerime oturdum. Namazdan çıkınca bana evde bir oda gösterdi ve: "Bu odayı görüyor musun?" diye sordu. Ben: "Evet!" deyince devam etti: "Onda, bizden evlenmesi yakın bir genç vardı. Resulullah (sav) ile birlikte Hendek (harbin)e gittik. Genç, gün ortasında ehline uğramak için Aleyhissalatu vesselam`dan izin istiyordu. Bir gün ondan yine izin istedi. Aleyhissalatu vesselam ona: "Silahını beraberinde al, ben Kureyza`dan sana bir zarar gelir diye korkuyorum!" buyurdular. Adam silahını aldı. Ailesine geldi. Hanımı iki kapı arasında ayakta duruyordu. Elindeki mızrağı ile, dürtmek üzere kadına eğildi. Adama kıskançlık gelmişti. Kadın ona: "Mızrağını geri çek! Hele eve gir, beni dışarı çıkaran şeyi bir gör!" dedi. Adam içeri daldı. Bir de ne görsün: Yatağın üzerine çöreklenmiş iri bir yılan! Mızrağıyla ona yöneldi ve yılana sapladı. Sonra çıkıp, süngüyü avluya dikti. Derken yılan üzerine atıldı. Bilemiyoruz, hangisi evvel öldü; yılan mı, genç mi? Resulullah (sav)`a gelip, bu durumu anlattık ve: "Dua edin, Allah ona tekrar hayat versin!" dedik. Aleyhissalatu vesselam: "Arkadaşınız için istiğfar ediverin!" buyurdular. Sonra şu açıklamada bulundular: "Medine`de Müslüman olan cinler var. Onlardan birini görürseniz, kendisine üç gün ihtarda bulunun. Eğer bundan sonra yine de görünürse onu öldürün. Çünkü o bir şeytandır." [Bazı Tirmizi nüshalarında Sayd bölümünde (17. babta) gelmiştir.]
HadisNo : 4941
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : İbnu Ebi Leyla
Hadis : İbnu Ebi Leyla babasından anlatıyor: "Resulullah (sav)`a ev yılanlarından sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Evlerinizde onlardan birini görecek olursanız, ona: "Size Hz. Nuh`un (gemiye sokarken) aldığı söz hakkı için ve de Hz. Süleyman İbnu Davud`un sizden aldığı söz hakkı için bize zarar vermemenizi ve bize görünmemenizi taleb ediyorum" deyin. Eğer tekrar dönerlerse öldürün."
HadisNo : 4942
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yılanların hepsini öldürün. Kim yılan(ın intikam alacağın)dan korkarsa, benden değildir." Bir rivayette şöyle buyrulmuştur: "Gümüş çubuk gibi olan uzun yılan hariç, bütün yılanları öldürün."
HadisNo : 4943
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, yılanı (intikam) arar diye (öldürmez) bırakırsa bizden değildir. Biz onlarla harbettigimiz günden beri onlarla sulh yapmadık."
HadisNo : 4944
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : Abbas
Hadis : Anlattığına göre: "Ey Allah`ın Resulü" demiştir, "biz zemzem kuyusunu temizlemek istiyoruz. Fakat içinde şu küçük yılanlar var." Resulullah (sav), yılanları öldürmesini emretmiştir.
HadisNo : 4945
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav) keler için fuveysık (fasıkcik) dedi ama, "öldürün!" diye emrettiğini işitmedim.
HadisNo : 4946
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : Sa`d İbnu Ebi Vakkas
Hadis : Resulullah (sav) kelerin öldürülmesini emretti ve onu füveysika diye isimlendirdi.
HadisNo : 4947
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır." [Metin Müslim`den alınmadır.] [Bazı Tirmizi tertibinde Sayd bölümünde 13. babta.]
HadisNo : 4948
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) av veya koyun veya çoban köpeği hariç diğer bütün köpeklerin öldürülmesini emretti." İbnu Ömer (ra)`e: "Ebu Hüreyre, "Veya ekin köpeğini de diyor!" denilmişti, bunun üzerine: "Onun ekini var da ondan!" cevabını verdi ve ilave etti: "Biz Medine ve civarına gider, tek köpek bırakmaz, hepsini öldürürdük. Hatta biz, çölden gelmiş kadına refakat eden arkadaş köpeği bile öldürdük."
HadisNo : 4949
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Köpek besleyen bir aile yoktur ki, her gün rızıklarından iki kırat eksilmemiş olsun. Bundan av veya bekçi veya koyun köpeği hariç (bunları besleyenlerin rızkında eksilme olmaz)." [Bunu Rezin tahriç etti.]
HadisNo : 4950
Fasil : KATL BÖLÜMÜ
Konu : Öldürülmesi Caiz Olan Ve Olmayan Hayvanlar
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) dört hayvanın öldürülmesini yasakladı: "Karınca, an, hüdhüd, surad (sarı ve yeşil renkli ağaçkakan kuşu)."
HadisNo : 4951