• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/muhsindemirtas
  • https://twitter.com/MuhsinDemirtas
Trabzon Tel Çit
Hava Durumu

Ölüm ve Ötesi

Ölüm ve Sonrası konusunda en çok merak edilenler
Ölen kimse(nin ruhu) dünyayla irtibat kurabilir mi; mezarına gelenleri görebilir mi? Berzah (kabir) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Ölümden sonra ruhun durumu hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Kişi öldüğünü ne zaman ve nasıl anlar; cenazesini kimin taşıdığını, kimin kabre kadar geldiğini görür mü?
Ölünün arkasından hayır, dua ve iyilik olarak neler yapılabilir? Yasin suresi ve başka hangi dualar ölünün kabir azabını hafifletmek için okunmalıdır?
Kabir ziyaretinin faydaları nelerdir? Ölüler kabrine gelenleri görür mü?
Kişi sevdiği ile beraberdir, hadisini açıklar mısınız? Biri cennete biri cehenneme giden, fakat birbirini seven kimselerin durumu nedir?
3.000 yıl önce ölen birinin kabir azabı ile kıyamete yakın ölen kimsenin kabir azabı bir olur mu? Kabirdeki sorgu ile hesap günü yapılan sorgu arasında fark var mıdır?
Ahirette insanlar kaç yaşında olacaklar?
Ölümü istemek, temenni etmek, ölmek için dua etmek caiz midir?
Ölen kişi gideceği yeri görür mü; cehennemlik ise cesedinin insanların omuzlarında ağırlaşacağı doğru mu?
Öldükten sonra amel defterleri kapanmayan üç kimse kimlerdir?
Ölünce nelerle karşılaşacağız? Kabir hayatı hakkında biraz bilgi verirmisiniz?
 Bizler öldükten sonra, kabir hayatı nasıl olacak ve bizler kabirde nelerle karşılaşacağız?
Ölüm Nedir?
Cehennemden çıkış var mıdır? Günah işleyen müminler cehennemde ebedi mi kalacak, yoksa cezaları bittikten sonra cennete girebilecekler mi?
Ölüye (ölünün ardından) veya ölmek üzere olana Kur'an okunabilir mi? Bu okunan Kur'an'ın ona faydası olur mu?
Kabir hayatı nasıldır? Hz. Adem zamanında ölen bir insanla kıyamete yakın bir zamanda ölen birisinin azabı bir mi? Bu Allah'ın adaletine nasıl sığıyor?
Cennette kadınlar dünyadaki eşiyle evlenmek zorunda mıdır? Sadece bir evlilik yaşamışsa, dünyadaki eşinin yerine başka bir erkek seçme hakkı var mıdır?
Mahşerde insanlar ne kadar bekleyecek? Mahşer azabı hakkında bilgi verir misiniz? Mahşer günü şartları sıcak soğuk vs. nasıl olacak? Herkes aynı şartlarda mı olacak? Normal bir mümin sıcakta bekleyecek mi?
Ölüye Kur'an okumak caiz mi ve faydası var mı? Çünkü Kur'an'da geçmiş olaylardan, Allah'ın birliğinden bahsediliyor. Olmuş olayları ölüye okumak manasız bir şey değil mi?
Ahirete giden gelen var mı?
Öldükten sonra yine eşlerimizle, evlatlarımızla, anne-babalarımızla görüşebilecek miyiz; birbirlerimizi hatırlayacak mıyız?
Cennet ve cehennemin katmanları, kapıları hakkında bilgi verir misiniz?
Ölümden sonra insan hangi safhalardan geçecek? Sorgu sual, kabir hayatı, mahşer meydanı, hesap günü hakkında bilgi verir misiniz?
Cennetteki hurileri kıskanmak ve dünyadan giden kadınların durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Kıyamet günü Arş'ın gölgesinde gölgelenecek olan yedi grup kimlerdir? Hangi özellikler buna neden olmaktadır?
Kabre, mezarlığa ağaç / çiçek dikilmeli mi, bunun ölülere bir faydası var mıdır?
Cennet ve cehennemin ebedi olmadığı ve bir süre sonra -haşa- Allah'ın sıkılıp cenneti ve cehennemi yok edeceğini, iddia edenlere karşı nasıl cevap vermeliyiz?
Cennet dili Arapça mı olacak; yani ahirette Arapça mı konuşulacak? Eğer öyleyse buna işaret eden âyet ya da bir hadis var mı?
Kuran-ı Kerim'de Reenkarnasyonun olduğu iddia ediliyor. Bu konuda nasıl cevap vermeliyiz? Kuran ayetleriyle açıklar mısınız?
Ölmüş bir yakınımızın arkasından veya mezarının başında sesli ağlamak günah mıdır? Bu durum ölüye azap verir mi?
Mezarlık Ziyareti
Günahkar müminlerin cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkacaklarına dair ayet var mıdır?
Ölüm sonrası hayatı anlatır mısınız?
Kabir azabı ve nimetinin olduğuyla ilgili ayet ve hadis var mıdır? Kabir azabı ve nimetine inanmamak, itikadı etkiler mi?
Vildan ne demektir? Vefat eden müşriklerin çocuklarının cennette hizmetçi olmasını nasıl anlamalıyız? Büluga ermeden vefat eden çocuklar masum degiller mi, niye hizmetçi oluyorlar acaba?
"Öldükten sonra dirilme"ye inanmanın dünya hayatı yönünden faydaları nelerdir ?
Kişi bu dünyada sevmediği bir erkekle evlenmişse, ahirette de yine onunla mı evlenecek? Yani bir kadın cennette kimin eşi olacak, sevmediği kocasının mı, sevdiği, ama evlenemediği erkeğin mi?
İntihar eden kişi ebedi cehennemde mi kalır?
İnsanlar öldükten sonra hangi safhalardan geçecektir? Mahşerde insanların çıplak ve yalın ayak olmasını açıklar mısınız?
Bu dünyadaki eşini sevmeyen kişinin cennette nasıl bir evliliği olacak? Eşimi istememe gibi bir hakkım var mı?
Ölünün arkasından helva yapıp dağıtmak dinimizce doğru mu?
Mezarları inşa etmenin, mermerden yapmanın bir sakıncası var mıdır? Müslümanların mezarı nasıl olmalı?
Ahirette insanlar tek tek mi hesaba çekilecektir? Hesaba çekilecek gelmiş geçmiş insan sayısı, onlarca belki yüzlerce milyar ediyor. Bunların sorgusu Allah tarafından tek tek mi yapılacak, yoksa aynı anda milyarlarca melek tarafından mı sorgulanacaklar?
Ölen kişinin arkasından mevlüt okumanın dinimizdeki yeri nedir? Ölünün elli ikinci gecesinde okutulması gerekir, gibi bir hüküm var mı?
Ahirette günah ve sevap durumu nasıldır? Sevabı günahından çok olanlar, günahlarının cezasını çektikten sonra mı cennete girecektir?
Öldükten sora nikah düşmesi ve erkeğin kendi eşini kabre yerleştirmesi hakkında bigi verir misiniz?
Ahirette hangi dili konuşacağız? Arapça bilmeyenler cennette nasıl konuşacak acaba?
Cennette erkeklere huri verildiği gibi bayanlara da gılman mı verilecek?
Ahirette amel defterimiz elimize verilip günahlarımız açıklandığında herkes görecek mi, yoksa yalnızca biz mi göreceğiz?
Mezarın üzerine su dökülmesi doğru mudur?
Â'raf Suresi'nde geçen "Â`raf ehli" kimlerdir?
Delilerin ahiretteki / kıyamet günü durumları ne olacak? Araf ehli olacağına dair görüş bildirenler var, siz ne diyorsunuz?
Ahirette sevab-günah dengesine göre insanın, cennete mi, cehenneme mi gideceği nasıl belirlenir? Yani günahımız çoksa cehennem sevabımız çoksa cennete mi gidiliyor, yoksa herkes günahlarının cezasını çektikten sonra mı cennete giriyor?
Ramazan ayında ölmek hakkında bilgi verir misiniz?
Arasat, arasat meydanı ne anlama gelmektedir?
Günahkarların kabirdeki hali nasıldır?
Depresyon geçiren bazı hastalar intihar girişiminden dolayı mesul olurlar mı? İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı?
Öleceğini bildiğimiz birinin yanında ne yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz? Sekerat anında hangi telkinlerde bulunmalıyız?
Cennet kapısında kim beklemektedir?
Ahiretteki insanların boyunun uzunluğu ne kadar olacak? Ahiretteki insanların boyuna 30 m. deniyor; Hz. Adem'inki daha uzun diyorlar doğru mudur?
Birden fazla evlilik yapan bir kadın, cennette hangi eşi ile evli olacaktır?
Kâfirlerin ebedi cehennemde kalması nasıl adalet olur? Cehennem azabı neden ebedi olsun? Allah'ın şefkati anne şefkatinden daha çok olduğu halde, neden cehennemi yarattı?
Kadınların kabir ziyaretine gitmesi caiz midir?
70.000 defa kelime-i tevhîd getirenin, başka amelleri olmasa da direkt cennete gittiği doğru mu?
Öldükten sonra nelerle karşılaşacağız ve nasıl bir sorgu suale çekileceğiz?
Sekerat halindeki (ölüm döşeğinde olan) bir hastaya neler yapılabilir?
Cennete ilk kim girecektir, sırat köprüsünden ilk kim geçecektir, hesaba ilk kim çekilecektir?
İnanan kişi sonunda cennete girecek mi? Cehennemde yansam da inandığım için sonunda Cennete girerim diyerek günah işleyenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Ayet-i kerimede (A'râf, 7/46) geçen ve a'râf ehlinden cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyacak olan kimseler kimlerdir?
Kıyametin kopmasının ve kainatın yıkılmasının mantıki ve bilimsel delilleri nelerdir?
Ölünün arkasından yemek ziyafeti vermek caiz mi ve kabirleri süslemek, pahalı taşlar yaptırmak, ölenin resmini koymak doğru mudur?
Birisi öldüğünde 70.000 veya 72.000 tevhid çekiyorlar; bu nerden çıkmıştır, doğruluğu var mıdır? Makbul olanı kaç tane kelime-i tevhid çekmektir? Duaların sevabı kimedir?
Mezarlıkta ölüye selam verilir mi, verilirse bu nasıl verilir? Ölüye nasıl dua etmeliyiz, dua ederken ederken ayakta kalmak caiz mi?
Cennet ve cehennemin varlığı hakkında somut deliller var mıdır?
Kadınlar cenaze defni için mezarlığa gidebilir mi?
Öldükten sonra da şimdiki aklımız olacak mı?
Hesap gününde mizanında kötülükleri ağır gelen mümin kişi, şefaate nail olabilir mi?
Mübarek gecelerde ölenler iyi insan mıdır? Üç aylarda ölmenin bir hikmeti var mı?
Koma halindeki kimse, o haliyle ölürse ölümü nasıl hisseder?
Ölüye annesine nispet ederek telkin verme sebebi nedir? Neden ölen bir insanın cenazede baba ismi okunmaz? Bununla ilgili ayet veya hadis var mıdır?..
Öldükten sonra amel defterimiz kapanır mı? Sadaka-i cariye hakkında bilgi verir misiniz? Bazı kişiler eğer bu dünyada anılacak bir şey (cami, çeşme vb...) yaptırırsak, ölsek dahi sevap alacağımızı söylüyor...
Abese Suresinde, Ahirette herkes o gazabı görünce birbirinden kaçacak, deniliyor. Nasıl olur da orada çocuğundan veya sevdiğinden kaçar? Işık saçan ve kapkara yüzler ne demektir?