• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/muhsindemirtas
  • https://twitter.com/MuhsinDemirtas
Trabzon Tel Çit
Hava Durumu

Peygamber Efendimizin 201 İsm-i Şerifleri


Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın İsm-i Şerifleri

Muhammed aleyhisselamın 400’e yakın ismi Mevahib-i ledünniyye'de vardır. Bunlardan bir kısmının manası alfabetik olarak kısaca şöyle: 

Abdullah: 
Allah’ın kulu. 

Âbid: Kulluk eden, ibadet eden. 
Âdil: Adaletli, doğru, doğruluktan, haktan ayrılmayan.
Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş. 
Ahsen: En güzel.
Alî: Çok yüce.
Âlim: Bilgin, bilen.
Allâme: Çok bilgili. 
Âmil: İşleyici; iş ve hareket adamı. 
Aziz: Çok yüce, çok şerefli. 
Beşîr: Müjdeleyici. 
Burhan: Sağlam delil. 
Cebbâr: Kahredici, galip. 
Cevâd: Cömert. 
Ecved: En iyi, en cömert. 
Ekrem: En şerefli. 
Emin: Doğru ve güvenilir. 
Fadlullah: Allah’ın ihsanı, fazlı. 
Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran. 
Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran.
Gâlip: Hâkim ve üstün. 
Gani: Zengin. 
Habib: Sevgili, çok sevilen. 
Hâdî: Doğru yola götüren. 
Hâfiz: Muhafaza edici. 
Halîl: Dost. 
Halîm: Yumuşak huylu. 
Hâlis: Saf, temiz. 
Hâmid: Hamd edici, övücü. 
Hammâd: Çok hamd eden. 
Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan. 
Kamer: Ay. 
Kayyim: Görüp gözeten. 
Kerîm: Çok cömert, çok şerefli. 
Mâcid: Yüce ve şerefli. 
Mahmûd: Övülen. 
Mansûr: Zafere kavuşmuş. 
Masûm: Suçsuz, günahsız. 
Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü. 
Mehdî: Hidâyet eden, doğru yola ileten. 
Mekkî: Mekkeli. 
Merhûm: Rahmetle bezenmiş. 
Mes'ud: Mutlu. 
Metîn: Sağlam, özü ve sözü doğru, itimat edilir.
Muallim: Öğretici. 
Muhammed: Yerde ve gökte çok övülen.
Muktefâ: Peşinden gidilen. 
Muslih: Islah edici ve düzene koyucu. 
Mustafa: Çok arınmış. 
Mutî: Hakka itaat eden. 
Mu'tî: Veren, ihsan eden. 
Muzaffer: Zafer kazanan, üstün. 
Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli, feyzli. 
Müctebâ: Seçilmiş. 
Mükerrem: Şerefli, yüce, aziz, hürmet ve tâzime erişmiş.
Müktefî: İktifâ eden. 
Münîr: Nurlandıran, aydınlatan. 
Mürsel: Elçilikle gönderilmiş. 
Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş.
Müstakîm: Doğru yolda olan.
Müşâvir: Kendisine danışılan. 
Nakî: Çok temiz. 
Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini. 
Nâsih: Öğüt veren. 
Nâtık: Konuşan, nutuk veren. 
Nebî: Peygamber. 
Neciyyullah: Allah’ın sırdaşı. 
Necm: Yıldız. 
Nesîb: Asîl, temiz soydan gelen. 
Nezîr: Uyarıcı, korkutucu. 
Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk. 
Nûr: Işık, aydınlık.
Râfi: Yükselten. 
Ragıb: Rağbet eden, isteyen. 
Rahîm: Müminleri çok seven, acıyan. 
Râzî: Kabul eden, hoşnut olan. 
Resûl: Elçi. 
Reşîd: Akıllı, olgun, iyi yola götürücü. 
Saîd: Mutlu. 
Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan. 
Sadullah: Allah’ın mübarek kulu. 
Sâdık: Doğru olan, gerçekçi. 
Saffet: Arınmış, seçkin.
Sâhib: Mâlik, arkadaş; sohbet edici. 
Sâlih: İyi ve güzel huylu. 
Selâm: Noksan ve ayıptan emin. 
Seyfullah: Allah’ın kılıcı. 
Seyyid: Efendi. 
Şâfi: Şefaat edici. 
Şâkir: Şükredici. 
Şems: Güneş. 
Tâhâ: Kur'an-ı kerimdeki rümuz ismi. 
Tâhir: Çok temiz. 
Takî: Haramlardan kaçınan. 
Tayyib: Helâl, temiz, güzel, hoş. 
Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri. 
Vâiz: Nasihat eden. 
Vâsıl: Kulu Rabbine ulaştıran. 
Velî: Veli, sahip, dost. 
Yasîn: Gerçek insan, insan-ı kâmil. 
Zâhid: Masivadan yüz çeviren.
Zâkir: Allah’ı çok anan. 
Zeki: Temiz, akıllı.