• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/muhsindemirtas
  • https://twitter.com/MuhsinDemirtas
Trabzon Tel Çit
Hava Durumu
Muhsin Demirtaş
destek@muhsindemirtas.com.tr
İstiğfar Duasının Önemi
22/12/2015
Muhammed Ma’sûm hazretlerinin 2. cilt, 80.ci mektûbunda ki hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (İstigfâr duâsına devâm edeni, Allah’u teâlâ dertlerden kurtarır ve ummadığı yerden rızklandırır). Bu fakîr, her gün, farz namâzlardan sonra, üç kerre istiğfâr duâsı okuyorum. İstiğfâr duâsı, (Estağfirullah el’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ huvel-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh)dir.
 
İstiğfâr duâsından sonra, Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî kuntu minezzâlimîn ve ene abdin zâlimin li nefsihî lâ yemliku li nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Hasbünallah ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’men nâsîr. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm! okunur.
 
Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan Cehenneme gidecekdir. Her mü’min nefsini tezkiye için, küfrü ve günâhları temizlemek için, her zamân çok (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye için, ya’nî nefsden ve şeytândan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitâblardan gelmiş olan küfürden ve günâhlardan kurtulmak için, (Estağfirullah min külli mâ kerihallah) okumalıdır.
 
Ahkâm-ı islâmiyyeye uyanın duâları muhakkak kabûl olur. İstiğfârı ve istiğfâr duâsını bütün gece okuyup, uykusuz kalmamalıdır. İstiğfârı ve bütün duâları, manâsını düşünmeden, temiz kalb ile söylemezse, yalnız ağız ile söylerse, hiç fâidesi olmaz. İstiğfârı ağız ile üç kerre söyleyince, temiz kalb ile de söylemeye başlar. Günâh işlemekle kararmış olan kalbin söylemesi için, ağız ile çok söylemek lâzımdır. Harâm lokma yiyenin ve namâz kılmayanın kalbi simsiyâh olur. Böyle kalblerin söylemeğe başlaması için, istiğfâr duâsını üç kerre okumak ve sonra 67 kerre istiğfâr söylemek, yanî (Estağfirullah) demek lâzımdır. Allahü teâlâ, (tevbe ve istiğfâr edeni severim ve günâhını afv ederim) buyuruyor. Tevbe, günâhı işlediğine pişmân olmak, günâh işlemekten hemen vaz geçmek ve bir dahâ yapmamaya karâr vermek ve afv etmesi için Allahü teâlâya yalvarmaktır. Bu dört şeyden biri noksan olan tevbe kabûl olmaz ve günâhı afv edilmez. Tevbeden sonra günâhı tekrâr yaparsa, tevbesi bozulmaz, yeniden günâha girer. Bunun için, ayrıca tevbe etmesi lâzım olur. Hakîkî tevbesi yapılan günâh, muhakkak afv olur. Tevbe yapılmayan günâh için, Allah’u teâlâ, dilerse afv eder, dilerse azâb eder.
 
Alî bin Ebî Bekr, (Meâricülhidâye)de diyor ki, (İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizden haber verilen, (Bir kimse, "Estağfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî" istiğfâr duâsını yirmibeş kerre okursa, odasında, âilesinde, evinde ve şehrinde hiç kazâ, belâ olmaz)dir. Bunu ayrıca her sabâh ve akşam da üç kere okumalıdır. (Terğîb-üs-salât) 123. sahîfesinde yazılı hadîs-i şerîfte (Cum’a günü sabâh namâzından önce, üç kerre istiğfâr duâsını, yanî (Estağfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huvel-hayyel kayyûm ve etübü ileyh) okuyan kimsenin ve anasının ve babasının günâhları afv olur) buyuruldu. Her gün yatınca, (Yâ Allah, yâ Allah, estağfirullah min külli mâ kerihallah) çok okuyup, sonunda bir kelime-i tevhîd okumalıdır.
 
Duhâ yanî kuşluk vakti, hiç olmazsa iki rekat namâz kılmak lâzımdır. Teheccüd ve kuşluk namâzlarının en çoğu oniki rekatdir. [Nâfile nemâzlarda, gece iki rek’atde, gündüz dört rek’atde selâm verilir.]
 
Hasen-i Basrî rahmetullahilbârî hazretleri rivâyet ederler ki: Allah’u teâlâ Tûr-i Sinâda, Mûsâ aleyhisselâma buyurdu ki, (Yâ Mûsâ, benim için ibâdet yap!) Mûsâ aleyhisselâm ise, yâ Rabbî! Sana ne zemân ibâdet yapayım ki, huzûrunda kabûl olunsun? diye arz edince, gecenin yarısında gece namâzı kılması emr olundu. Nitekim, Müzzemmil sûresinin ikinci âyetinde meâlen, (Gecenin yarısında gece namâz kıl!)buyuruldu. [Böyle olmakla berâber, (Dürr-ül-muhtâr) beşinci cildde buyuruyor ki, bir sâat ilm öğrenmek [ve öğretmek] geceyi ibâdetle geçirmekden dahâ çok sevâbdır.]
 
Gece yarısından sonra kılınan teheccüd namâzı, gündüz kılınan bin rekatden dahâ fazîletlidir. İki rekat kazâ namâzı kılmak da, teheccüd kılmakdan dahâ efdaldir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.)


213 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Ağacı Kesilen Adamın İntikamı - 03/03/2019
“Merhaba sayın belediye reisi. Bugün bu mektupla size ölüm, yeniden doğmak ve intikam üzerine bir hikaye anlatacağım…
Herkes kendine uygun olan işi yapar - 23/02/2019
İyilik yaptığınız kişinin şerrinden sakınınız
Ben Seni Seviyorum - 19/02/2019
Unuttuğumuz ya da çoğu zaman örf ve adetlerimizden dolayı yapmadığımız bir sünnettir “seni seviyorum” diyebilmek. Sevdiği insana “Ben seni seviyorum” diye sevgisini bildirmek sünnettir. Sevdiklerinize sevdiğinizi söylemek de bir ibadettir.
Allah'ın cc Yardımı Neden Gelmez? - 17/02/2019
Allâh’ın (c.c) yardımının ve bereketinin kaldırılmasının başlıca sebepleri nelerdir? Abdülkâdir Geylânî Hazretleri neden kendinizi hesaba çekin diyor?
Gerçekten Sevince Böyle Oluyor - 13/02/2019
Aşk,teslimiyettir. Teslimiyet secdedir. Secde Aşktır.
Kalp Diliyle İç Dünyaya Yolculuk - 12/02/2019
Hazreti İnsan, Sonsuz Kulluk, Fakr’a Övgü ve Aşk Mesleği kitaplarının yazarı Rabia C. Brodbeck, Ağla isimli yeni kitabında ‘kendi hayat hikayesini’ anlatıyor.
Müslümanlara çeşmeden su içmek haram değil mi? - 09/03/2018
Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”
Ey Bu Günahkâr Kulun Rabbi! Duası - 18/02/2017
Benim ve Bu Duama Âmin Diyen Herkesin Sıkıntılarını Tez Zaman da Gider Feraha Kavuştur...
Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in a.s Kıssaları - 04/02/2017
"Ey Rabbimiz! (Bu hizmetimizi) bizden kabul buyur! Sen gören ve bilensin!" diyorlardı."
 Devamı